Rens Kroeze - BeweegBaas

Rens Kroeze
Oprichter en mede-eigenaar
E-mail: rens@beweegbaas.nl

Gerben van Limpt - BeweegBaas

Gerben van Limpt
Oprichter en mede-eigenaar
E-mail: gerben@beweegbaas.nl

Ontstaan BeweegBaas

In 2012 zijn wij, Rens en Gerben, afgestudeerd aan de ALO in Tilburg. Tijdens onze periode op de ALO hebben wij in hetzelfde studentenhuis gewoond en is er een hechte vriendschap ontstaan. Na ons afstuderen zijn we beide in het primair bewegingsonderwijs gaan werken en bespraken we situaties waar we tegen aanliepen in ons werk. We merkten al snel dat er één probleem terug bleef komen, namelijk het schrijven van de rapporten.

De scholen wilden destijds van ons dat wij leerlingen goed in kaart brachten op motorisch en sociaal-emotioneel vlak. Twee á drie keer per schooljaar wilden ze op basis van deze gegevens een rapport. Destijds was dit een rapport met een O/V/G voor motoriek en inzet. Het geven van een O/V/G vonden wij lastig, omdat het vrijwel onmogelijk is om 12 leerlijnen samen te vatten in één O/V/G. Daarnaast strookte het geven van een O/V/G niet met onze opvatting om leerlingen een leven lang plezier te geven in bewegen. We merkten dat onze rapporten niet of nauwelijks werden bekeken, oftewel; ze hadden geen toegevoegde waarde voor de leerlingen, ouders/verzorgers en groepsleerkrachten.

In 2016 hebben wij besloten dat dit anders moest en zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuw leerlingvolgsysteem. Als uitgangspunten namen we: eigenaarschap, positiviteit voor de kinderen en effectiviteit voor de docent. Uiteindelijk moest de  leerling een ‘normloos’ rapport krijgen. Dit met behoud van een goed leerlingenoverzicht voor de docent en een waardevoller rapport voor de ouders/verzorgers.

In de twee daaropvolgende jaren hebben we het idee uitvoerig getest binnen de scholen waar wij op dat moment werkzaam waren. Dit alles gebeurde met papieren versies waarop leerlingen hun behaalde doelen noteerden. Deze gegevens verwerkten wij vervolgens in een Excel-bestand, waaruit een ‘normloos’ rapport kwam.

We merkten dat het systeem echt aansloeg bij leerlingen. Ze werden gemotiveerder, ouders begrepen beter wat hun kind in de les aan het doen was en groepsleerkrachten vonden de nieuwe gegevens waardevoller. De papieren versie kostte ons nog veel administratie tijd en het nodige papier, daardoor vonden we het nog niet geschikt om het te delen met collega’s in het werkveld.

Daarom hebben wij in 2019 de stap genomen om het systeem te gaan digitaliseren. Met het bedrijf Kwaaijongens zijn we de perfecte partner als ontwikkelaar tegengekomen om dit voor elkaar te krijgen. De samenwerking tussen ons en Kwaaijongens heeft ervoor gezorgd dat BeweegBaas een gebruiksvriendelijk, effectief en doeltreffend programma is geworden.

Na veel brainstormsessies hebben wij gekozen voor de naam BeweegBaas. Dit dekt de lading van het systeem, omdat de leerling, met gebruik van BeweegBaas, daadwerkelijk de baas wordt over zijn/haar eigen ontwikkeling in zijn/haar bewegen.