Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met het gebruik en beschermen van jouw persoonlijke informatie bij het gebruik van onze diensten.

We beschrijven in dit beleid de noodzakelijke standaard om een correct en veilig gebruik van jouw persoonlijke account mogelijk te maken.

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bij grote veranderingen brengen we jou hierover op de hoogte. We gaan ervan uit dat jij op hoogte bent van deze verklaring en onze voorwaarden wanneer je gebruik maakt van onze diensten.

Verantwoordelijkheden
Op onze website en met jouw BeweegBaas account voer je persoonlijke informatie in. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de informatie die je invoert beschikbaar is, op de juiste manier door jou gebruikt kan worden en veilig blijft bewaard.

Jouw persoonlijke account is eigendom van jou. Jij bent verantwoordelijk voor het correcte gebruik ervan. In BeweegBaas gebruik je bijzondere persoonsgegevens van leerlingen. Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemmingen om dit te mogen doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeweegBaas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken bij jouw gebruik van onze diensten:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum
 • geslacht;
 • gegevens over de gezondheid, zoals biometrische gegevens, motorische gegevens, voor zover die in BeweegBaas worden ingevoerd;
 • gegevens omtrent sociale ontwikkeling en sport participatie (voor zover dat als persoonsgegevens worden aangemerkt), voor zover die in BeweegBaas worden ingevoerd;
 • bedrijfsgegevens, zoals een adres, telefoonnummer, e-mailadres (voor zover dat als persoonsgegeven wordt aangemerkt);
 • IBAN-/rekeningnummer klant (voor zover dat als persoonsgegeven wordt aangemerkt);
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in (schriftelijke) correspondentie en/of telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over de activiteiten van bezoekers van de website (www.beweegbaas.nl)
 • gegevens over het surfgedrag van over verschillende websites heen;
 • internetbrowser en apparaat type van de bezoekers van onze website;

Doelen voor het verzamelen van persoonlijke informatie
Wij gebruiken jouw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om contact op te nemen om bijvoorbeeld een afspraak in te plannen/wijzigen, voor het stellen van vragen en/of deze te beantwoorden, voor hulp en ondersteuning bijvoorbeeld bij het gebruik van BeweegBaas.
 • Voor het aanmaken van een (online) account.
 • Ter identificatie van een gebruiker voor een veilige toegang en gebruik van BeweegBaas.
 • Ter identificatie van technische knelpunten die zich voordoen bij bijvoorbeeld het gebruik van BeweegBaas.
 • Om testen door een gebruiker van BeweegBaas te kunnen (laten) uitvoeren.
 • Voor het genereren van testresultaten door BeweegBaas.
 • Teneinde de prestatie van BeweegBaas te optimaliseren.
 • Voor de financiële administratie, onder andere voor het maken van declaraties.
 • Voor opname in het klantenbestand.
 • Om het gedrag van bezoekers van de website www.beweegbaas.nl te analyseren, teneinde de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals supportservicepartners en partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over je ontvangen van sociale media platforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Verwerken van gegevens
Om gebruik te maken van onze diensten voer je persoonlijke informatie in. Bijvoorbeeld via jouw persoonlijke account in onze applicatie, maar eventueel ook via een formulier op onze website. Als er situaties zijn waarbij we jouw persoonlijke informatie willen gebruiken voor andere doeleinden dan wij hieronder beschrijven, dan informeren wij jou hierover en vragen we eerst jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
BeweegBaas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Jij neemt als gebruiker van BeweegBaas op basis van de informatie uit ons systeem een besluit en/of actie die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BeweegBaasgebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Lees onze toelichting hierop in onze cookieverklaring.

Beperkingen in het verzamelen van informatie
Wij beperken ons bij het gebruiken van jouw persoonlijke informatie tot het noodzakelijke. Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan derden zonder jouw toestemming. We kunnen persoonlijke informatie delen met onze medewerkers, partners en dienstverleners als zij deze informatie nodig hebben om ons te helpen met het beschikbaar maken van onze diensten.

Wij bewaren jouw persoonlijke informatie alleen voor de periode waarin dit nodig is. Dat is de periode waarin je gebruik maakt van onze website, en onze applicatie via een proefaccount of abonnement.

Nauwkeurigheid
Jij bent verantwoordelijk voor een nauwkeurige en actuele invoer van persoonlijke informatie. Alle verzoeken om jouw persoonlijke informatie door ons te laten wijzigen of verwijderen dien jij schriftelijk of elektronisch bij ons in. We bellen en chatten graag, maar in dit geval hebben we de informatie graag even geschreven. Hierbij lever je ons voldoende informatie aan om de persoonlijke informatie te kunnen identificeren.

Bescherming van persoonlijke informatie
BeweegBaas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@BeweegBaas.nl

We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.

We kunnen uw informatie overdragen aan vertrouwde derde partijen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We eisen van alle derde partijen dat zij passende technische en operationele beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake regels voor gegevensbescherming.

Onze werkplaats, de plek waar ons team BeweegBaas diensten ontwikkelt, is fysiek en elektronisch beveiligd. Denk hierbij aan beveiligde apparatuur, beperkte rechten en rollen voor onze teamleden, digitale identificatie, wachtwoorden, beveiligde servers, firewalls en encryptie van informatie. Wij controleren de normen en verplichtingen van onze dienstverleners om er zeker van te zijn dat zij minimaal dezelfde kwaliteitsniveaus nastreven als wijzelf.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@BeweegBaas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BeweegBaas zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Account verwijderen
Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen via info@BeweegBaas.nl. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Klachten, opmerkingen en vragen
Klachten, opmerkingen en vragen over ons privacybeleid stel je aan ons via e-mail naar info@BeweegBaas.nl Vermeld hierbij als onderwerp “Privacybeleid van BeweegBaas”.

Wil je een snelle reactie van ons? Zorg ervoor dat je jouw klacht, opmerking of vraag zo specifiek mogelijk maakt.

Gerben van Limpt en Rens Kroeze zijn functionaris gegevensbescherming van BeweegBaas. Zij zijn te bereiken via info@BeweegBaas.nl

Publicatie en wijzigingen
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10-06-2020. Deze wijziging betreft een uitbreiding van de omschrijving van doelen voor het verwerken van gegevens.