Overzicht van wijzigingen in de algemene voorwaarden van BeweegBaas

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden van BeweegBaas. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u naar de volledige algemene voorwaarden van BeweegBaas.

  1. In de ondertekening hebben wij de publicatiedatum wijzigingen bijgewerkt naar 18-06-2022
  2. Wij factureren de kosten van betaalde diensten op jaarlijkse basis naar aanleiding van de gepubliceerde 1-oktober telling door DUO medio januari. Jij zorgt ervoor dat deze vergoedingen binnen 30 dagen na facturering op ons rekeningnummer van BeweegBaas zijn ontvangen, tenzij anders gespecificeerd, na het sluiten van een koopovereenkomst, offerte of aanschaf en/of upgrade naar een account voor betaalde diensten.
  3. We behouden het recht om onze tarieven te wijzigen zonder dat wij daarover met jou vooraf hebben overlegd (een daadwerkelijke verhoging in de tarieven wordt vooraf gecommuniceerd).
  4. Als je de gewijzigde tarieven niet wilt of kunt accepteren, dan informeer je ons hier binnen 4 weken, na melding van de verhoging van onze tarieven, over en beëindig je jouw gebruik van onze betaalde diensten voorafgaand aan de start van de nieuwe periode van het gebruik.
  5. Na het verstrijken van de in de schriftelijk overeenkomst overeengekomen doorlooptijd wordt deze automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd of tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
  6. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening, dient u uiterlijk één maand voor het verstrijken van de in de overeenkomst overeengekomen termijn het abonnement op te zeggen door middel van een mail te sturen naar info@beweegbaas.nl.
  7. Indien u na de verlenging van uw contract de dienstverlening stop wil zetten, dan kunt u dit doen door middel van een mail te sturen naar info@beweegbaas.nl. Uw contract wordt dan per volgend schooljaar ontbonden. In een lopend schooljaar kunt u de dienstverlening stopzetten, maar dan kunt u dat schooljaar nog steeds gebruik maken van onze dienstverlening en worden de kosten van het lopende schooljaar in rekening gebracht.