Aanvraag abonnement BeweegBaas

Vul hier je gegevens in om het proefaccount om te zetten naar een jaarabonnement. Hierdoor blijven je ingevoerde gegevens bewaard. Het aantal leerlingen en de bijbehorende kosten wordt bepaald aan de hand van de 1 oktobertelling die door de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt gepubliceerd (medio januari).

  • Uw gegevens

  • Gegevens van de school

  • Hiermee kijken we of je schoolstichting al een verwerksovereenkomst met BeweegBaas heeft afgesloten. Indien dit het geval is, hoef je die niet opnieuw te ondertekenen.
  • Kies je voor een 3-jarig abonnement, dan krijg je 0,05 cent korting per leerling